Ons kantoor

Een professionele werkwijze en een persoonlijke benadering

Strafrechtelijke problemen moeten, waar mogelijk, snel worden opgelost. Dat vereist een efficiënt en slagvaardig optreden. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Als dat nodig is, komen we direct in actie en zijn we niet gebonden aan kantoortijden.

In moeilijke en omvangrijke zaken treden we vaak met twee advocaten op. De korte lijnen op kantoor maken een intensief overleg mogelijk, vergroten de bereikbaarheid voor onze cliënten en verhogen de kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij ook een persoonlijke benadering van onze cliënten. Zij is essentieel voor de vertrouwensband die nodig is voor optimale rechtsbijstand. We vinden het belangrijk de mensen voor wie we werken te kennen. Dat past bij onze stijl.

De drijfveer

We hebben een goede reputatie. De lat leggen we hoog. In iedere zaak, op ieder moment, in het belang van onze cliënten. Dat doen we graag. Het plezier in ons vak drijft ons en dat stralen we graag uit.

Moeilijke zaken

We verlenen bijstand in iedere fase van het strafproces. Vanaf het eerste politieverhoor of de doorzoeking van een woning of bedrijfspand, via de terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep, tot en met procedures bij de Hoge Raad in cassatie of herziening bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. We verlenen bijstand in uiteenlopende strafzaken, op financieel-economisch terrein en in de zogenoemde commune strafpraktijk. De kennis om in verschillende zaken en op diverse niveaus te opereren, hebben we in huis. Daarom worden we vaak door collega advocaten geraadpleegd en ingeschakeld. Zij kennen ons en weten dat we een naam hoog te houden hebben. In moeilijke zaken, zo hebben we geleerd, gaat het vaak niet alleen om de feiten en het recht. De relatie met andere professionals in het strafproces, bijvoorbeeld de relatie met politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht, is belangrijk. Zij verwachten van ons hoge kwaliteit. Zeker in geruchtmakende zaken kan bovendien de invloed van de media niet worden onderschat. We stellen ons in dat verband terughoudend op, omdat de belangen van de cliënt in de regel niet worden gediend door publiciteit. Maar als het nodig is, beschikken we over de ervaring en de contacten om op afgewogen wijze via de media het standpunt van de cliënt publiek te maken.

fzvk-voorgevel