prof. mr. Stijn Franken

Stijn Franken (1967) studeerde rechten in Tilburg. Aan de universiteit van die stad promoveerde hij vervolgens in 1993, om later dat jaar te worden beëdigd als advocaat in Den Haag. Hij heeft zich sindsdien toegelegd op de rechtsbijstand in strafzaken. In 1998 werd hij advocaat in Amsterdam. Sinds 2003 is hij bovendien hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht. Hij is bovendien lid van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken, bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging en lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. Hij heeft vele publicaties op het terrein van het straf(proces)recht op zijn naam staan. In zijn praktijk richt Stijn zich op de behandeling van cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden en op (vaak omvangrijke) strafzaken die bij de rechtbanken en gerechtshoven worden behandeld. Daarenboven wordt hij regelmatig gevraagd rechtsbijstand te verlenen in tuchtzaken. Hij combineert zijn praktijk met een aanstelling als hoogleraar straf(proces)recht bij de Universiteit Utrecht. Hij zoekt de uitdaging in vooral (juridisch) ingewikkelde zaken – op het terrein van het financieel-economisch strafrecht en op het terrein van het zogenoemde commune strafrecht.

Stijn Franken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht
Cassatie (straf)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

prof. mr. Stijn Franken