mr. Inge de Wit

Inge de Wit (1990) heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Radboud Universiteit en de Manchester Metropolitan University. De master Strafrecht rondde zij in 2017 cum laude af. Gedurende haar studie was Inge student-assistent bij de vaksectie Strafrecht en Criminologie en liep zij stages bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en een advocatenkantoor in de Verenigde Staten dat terdoodveroordeelden bij staat.

Na haar studie heeft Inge drie jaar als (strafrecht)advocate gewerkt bij een groot Nederlands advocatenkantoor, waar zij zich onder meer heeft gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht. Zij is per 1 januari 2021 in dienst getreden bij FvKG Advocaten.

Inge de Wit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Inge de Wit