mr. dr. Wouter de Zanger

Wouter de Zanger (1988) heeft zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht gevolgd. In 2012 studeerde hij cum laude af van de Legal research master, een onderzoeksmaster waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het strafrecht. Gedurende zijn studie was hij student-assistent bij de sectie strafrecht en criminologie, was hij redacteur van een landelijk juridisch tijdschrift en liep hij stage bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Na zijn studie werkte hij als promovendus, postdoctoraal onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft verschillende publicaties geschreven over met name de financiële aanpak van misdaad, buitengerechtelijke afdoening van strafzaken en het financieel-economisch strafrecht. In 2018 verdedigde hij zijn proefschrift over de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel. In 2020 is hij in dienst getreden bij FvKG Advocaten.

Wouter is sinds 1 maart 2022 parttime als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt daarnaast regelmatig cursussen voor advocaten en rechters over witwassen en voordeelsontneming.

mr. dr. Wouter de Zanger